Regulamin katalogu bizzz.pl
 1. Katalog stron bizzz.pl zamieszcza odnośniki do polskich stron internetowych. Zgłoszenie strony jest darmowe a publikacja następuje po akceptacji przez redaktora. Zgłaszający o fakcie akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia zostanie powiadomiony mailem.
 2. Zgłoszenia stron muszą byc zgodne z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie oraz stronie zasady opisywania stron w katalogu bizzz.pl. Zgłoszenie niezgodne nie będą poprawiane a opłata za rozpatrzenie wpisu nie będzie zwracana.

 3. Akceptacja lub odrzucenie strony powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, jednak w szczególnych przypadkach czas ten może się wydłużyć.
 4. Strona powinna być widoczna w katalogu w ciągu 60 minut od chwili akceptacji.
 5. Zgłaszane strony powinny spełniać następujące kryteria:
  1. Zawartość strony nie może być sprzeczna z polskim prawem.
  2. Strona nie może zawierać treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym a także stron propagujących inne treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
  3. Strony erotyczne mogą być zgłaszane wyłącznie do kategorii "Erotyka" i muszą posiadać przedstronę ostrzegawczą, informującą o charakterze strony. Na przedstronie tej nie mogą znajdować się żadne materiały przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
  4. Zgłaszana strona musi posiadać wersję polskojęzyczną.
  5. Zgłaszana strona nie może być kopią innej strony, składać się wyłącznie z reklam lub samych odnośników (tzw. farmy linków).
  6. Zgłaszana strona powinna być przyporządkowana do najbardziej pasujących i możliwie najgłębszych podkategorii.
 6. Zgłaszana strona powinna opisana zgodnie z następującymi regułami:
  1. Tytuł i opis muszą być sformułowane w sposób logiczny i poprawny językowo (stylistycznie i ortograficznie). Nie mogą być zbitkiem słów kluczowych ani zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli.
  2. Tytuł powinien składać się z od 5 do 40 znaków. Opis skrótowy powinien składać się z od 150 - 250 znaków, natomiast opis zasadniczy od 300 do 500 znaków. Opis skrótowy powinien być różny od opisu zasadniczego.
  3. Opisy powinny charakteryzować witrynę, jej cechy i zawartość. W przypadku witryn firmowych mogą zawierać opis działalności firmy. Nie będą akceptowane teksty SEO pisane pod kątem pozycjonowania.
  4. Wielkie litery mogą być używane tylko w sposób zgodny z zasadami polskiej pisowni.
  5. Akceptowane są tylko witryny dostępne pod adresami w domenach i subdomenach (nie akceptujemy podstron). Subdomeny akceptowane będą tylko wtedy wskazują na odrębny serwis niż ten widoczny pod domena główną.
  6. Akceptowane są tylko wartościowe strony. Nie będą akceptowane serwisy w budowie, niedostępne w momencie sprawdzania przez moderatora, zawierające bardzo ubogą, powieloną lub specjalnie wygenerowaną treść dla wyszukiwarek, typowe "zapleczówki" oraz strony przekierowujące do innych serwisów.
  7. Nie będą akceptowane strony z rażącymi błędami w budowie, zawierającymi szkodliwe oprogramowanie lub wyjątkowo uciążliwe dodatki (np. źle działające skrypty).
  8. Nie będą akceptowane strony umieszczone na darmowych serwerach.
 7. Redakcja katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach, do których prowadzą zamieszczone w katalogu odnośniki.
 8. Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.
 9. Strony, które naruszają regulamin katalogu zostaną z niego usunięte bez powiadomienia.
 10. Moderatorzy katalogu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści (tytułów, opisów, słów kluczowych) zgłoszonych wpisów, jeśli uznają że wprowadzenie takich zmian jest uzasadnione z punktu widzenia dostosowania ich do regulaminu lub zasad opisywania stron obowiązujących w katalogu bizzz.pl.
 11. Moderatorzy katalogu zastrzegą sobie prawo do niepodawania powodu odrzucenia zgłoszenia lub usunięcia strony z katalogu. Jednocześnie informuje się, że nie będą gromadzone dowody łamania regulaminu.
 12. Zgłoszenie strony do publikacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania katalogu można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego.
Reklama


Na skróty

Boksy reklamowe

Hurtownia odzieży używanej oraz końcówek kolekcji (outletu) znanych i popularnych marek odzieżowych. Dostawy raz w tygodniu, dobre ceny. Tylko hurt. Anglo.com.pl